Julkaisut

Luettavaa aiheistamme kiinnostuneille

Linkkejä julkaisuihin ja tiedotteisiin, jotka liittyvät Palkkataidon tuottamiin konsultointipalveluihin sekä koulutusaiheisiin: • Ohjeita ja neuvoja työntutkimuksen tekoa varten

  Ohjeita ja neuvoja työntutkimuksen tekoa varten

  Jari Laine

  Julkaisija: Palkkataito Oy

  Käsikirjan tarkoitus on kertoa lyhyesti, mitä on työntutkimus, millaista hyötyä sen käytöstä on yritykselle sekä mitä on tärkeää ottaa huomioon käytettäessä työntutkimusta osana yrityksen päivittäistä toimintaa.
  Kirjassa neuvotaan sekä työnjohtajia että luottamushenkilöitä työntutkimuksen tekemiseen liittyvistä pelisäännöistä ja erilaisten työntutkimusten toteutustavoista. Käsikirja noudattaa vuonna 2011 EK-SAK tuottavuustyöryhmän julkaisemaa Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita -ohjetta. Käsikirjassa esitellään useita erilaisia tutkimustapoja, joita voidaan soveltaa työpaikoilla yhteistoiminnassa nykytilan havaitsemiseksi. Mitä enemmän yritykset siirtyvät LEAN-filosofiaan, sitä enemmän yrityksissä on otettava työntutkimuksen tutkimustapoja käyttöön, jotta tuotannon virtautus on mahdollista saada tasaiseksi ja häiriöttömäksi.

   

  Lataa julkaisu käyttöösi antamalla yhteystietosi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

   

  Ohjeita ja neuvoja

   

 • Sujuva työ - palkitsemista ja hyvinvointia

  Sujuva työ - palkitsemista ja hyvinvointia

  Jukka Tiihonen, Pauli Juuti, Jari Laine, Harri Mähönen

  Julkaisija: Palkkataito Oy

  Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia -konsepti on pienille ja keskisuurille työpaikoille kehitetty tapa tuottavuuden, palkitsemisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Hanke lähti liikkeelle havainnoistamme, että tuottavuutta, palkitsemista ja työhyvinvointia yritetään usein kehittää toisistaan irrallisina osa-alueina. Tämä johtaa harvoin hyvään lopputulokseen.

  Sujuva työ -kehittämiskonseptin osina ovat analyysityökalut sekä kehittämistyökalut. Analyysityökalujen avulla selvitetään palkitsemisen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tilanne yrityksessä henkilöstökyselyllä, havainnoimalla ja avainhenkilöiden haastatteluilla. Analyysin lopputuloksena yritys saa suosituksen palkitsemisen, työhyvinvoinnin ja samalla myös tuottavuuden kehittämiskohteista. Kehittämistyökalujen avulla yritys voi lähteä kehittämään valittuja kohteita konsultin avustamana.

  Sujuva työ -kehittämiskonsepti on kehitetty Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella. Sujuva työ -kehittämiskonseptin kehittäjinä toimivat Palkkataito Oy, Suomen Osaamistalo Oy ja Pauli Juuti Oy.

  Lue raportti tästä

  Lataa ja tulosta pdf-raportti

 • Uutuus: Reilu palkitsemisjärjestelmä - Pk-yrityksen opas palkkauksesta ja palkitsemisesta

  Uutuus: Reilu palkitsemisjärjestelmä - Pk-yrityksen opas palkkauksesta ja palkitsemisesta

  Virpi Liinalaakso, Elina Moisio, Jukka Tiihonen

  Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

  Palkkaus ja palkitseminen ovat tärkeä osa yrityksen johtamista. Toimivat palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät koetaan kannustaviksi ja oikeudenmukaisiksi. Ne ohjaavat henkilöstön toimintaa yrityksen menestyksen kannalta oikeisiin asioihin ja auttavat rekrytoinneissa ja osaajien sitouttamisessa. Hyvä palkkausjärjestelmä parantaa tutkitusti yrityksen tuottavuutta.

  Erityisesti teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa on paljon mahdollisuuksia muokata palkkausjärjestelmää oman yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Yrityksissä saatetaan kuitenkin pitää näiden vaihtoehtojen käyttämistä hankalana, puhumattakaan paikallisten, palkkausta koskevien sopimusten tekemisestä.

  Kirja on laadittu antamaan ideoita ja tietoa yrityksen ja sen henkilöstön kannalta toimivampien palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseksi. Kirjaan on kerätty lyhyitä tapauskuvauksia myös yritysten kokemuksista palkkauksen kehittämisessä. Mukana on esimerkkejä teollisuusyrityksistä ja tietotekniikan palvelualan sekä suunnittelu- ja konsultointialan yrityksistä. Jotta nämä tositarinat palvelisivat lukijaa, on mukana myös kuvauksia harhapoluista.

  Oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti Teknologiateollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset, mutta oppaan ajatukset soveltuvat muunkinlaisiin yrityksiin ja muille toimialoille.

  Kirja on julkaistu Työsuojelurahaston tuella.

  Siirry tilaamaan

  Oppaan tilaukset Teknologiainfo Teknova Oy:n sivuilta

 • Hyvää työtä - hyvää mieltä

  Hyvää työtä - hyvää mieltä

  Mitkä asiat tekevät palkitsemisesta onnistunutta? Miten yritys suunnittelee toimivan palkitsemisjärjestelmän? Miten nykyisiä käytäntöjä voisi parantaa? Mitä palkitsemisesta vastaavan henkilön tai esimiehen pitäisi tietää palkitsemisesta?

  Hyvää työtä – hyvää mieltä -oppaassa esitellään keskeisiä näkökulmia täydentävistä palkitsemistavoista ja järjestelmien rakentamisesta. Jotta palkitseminen toimisi toivotulla tavalla, on mietittävä, mitä palkitsemisella tavoitellaan, millaisia palkitsemistapoja käytetään, miten palkitsemisesta tulee toimivaa sekä miten järjestelmä tulisi rakentaa ja miten sitä tulisi kehittää.

  Tilaa painettu opas Teknologiainfo Teknova Oy:n sivuilta

  Pyydä tarjous useammasta painetusta kappaleesta jukka.tiihonen@palkkataito.fi.

  Lue opas tästä

  Lataa ja tulosta PDF-opas

 • Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

  Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

  Työntutkimuksen tavoitteena on parantunut tuottavuus, työhyvinvointi ja kannattavuus tehokkailla, taloudellisilla ja turvallisilla työmenetelmillä ja työolosuhteilla. Työntutkimusta tarvitaan yrityksissä muun muassa tavoitteiden asettamiseen, tuotannon suunnitteluun ja tasapainottamiseen sekä resurssien suunnitteluun ja kuormituksen selvittämiseen. Työntekijät hyötyvät työntutkimuksesta ja tuottavuuden kehittämisestä parempien ansioiden, turvallisten työmenetelmien ja työn jatkuvuuden kautta.

  Työntutkimuksen tavoitteena on parantunut tuottavuus, työhyvinvointi ja kannattavuus tehokkailla, taloudellisilla ja turvallisilla työmenetelmillä ja työolosuhteilla. Työntutkimusta tarvitaan yrityksissä muun muassa tavoitteiden asettamiseen, tuotannon suunnitteluun ja tasapainottamiseen sekä resurssien suunnitteluun ja kuormituksen selvittämiseen. Työntekijät hyötyvät työntutkimuksesta ja tuottavuuden kehittämisestä parempien ansioiden, turvallisten työmenetelmien ja työn jatkuvuuden kautta.

  Siirry lataamaan

  Lataa ja tulosta PDF-opas Teknologiainfo Teknova Oy:n sivuilta