TES - Paikallinen sopiminen

Työehtosopimukset siirtyvät valtakunnan tasolta paikalliseen sopimiseen. Lainsäädäntö antaa jatkossa lisää mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Muutos avaa uusia mahdollisuuksia työehdoista sopimiseen työpaikkakohtaisesti, mutta edellyttää uusia valmiuksia, neuvottelutaitoja sekä työlainsäädännön tuntemusta.

Palkkataito tarjoaa paikalliseen sopimiseen käytännönläheistä ja etujärjestöistä riippumatonta konsultointia.

Yrityskohtaiset työehtosopimukset vaihtoehtona

Metsäteollisuudessa ei enää tehdä valtakunnallisia työehtosopimuksia, vaan vaihtoehdot ovat yrityskohtainen työehtosopimus tai työehtojen määräytyminen lainsäädännön perusteella. Tietotekniikan palvelualalla ei enää ole yleissitovaa työehtosopimusta, vaan yritykset voivat itse päättää, millä perusteella työehdot määräytyvät. Teknologiateollisuus tarjoaa yrityksille kaksi vaihtoehtoa sopimiseen: valtakunnallisen tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Miten sopiminen työehdoista teillä hoidetaan?

Tunnetko uusien mahdollisuuksien merkityksen yritystoiminnassasi? Osaatko hyödyntää näitä mahdollisuuksia? Oletteko määritelleen omat tarpeenne ja oman tahtotilanne? Mitkä ovat esimiestenne ja henkilöstöhallinnon valmiudet sopia paikallisesti? Muuttuneessa tilanteessa riittää pohdittavaa, mutta se pitää ja kannattaa tehdä. Omin avuin ei tarvitse edetä, vaan hyödyntää Palkkataidon luotettavaa osaamista paikallisessa sopimisessa.

Valttejamme ovat käytännön TES-sopimustaidot sekä kokemus neuvottelu- ja työmarkkinatoiminnasta. Olemme etujärjestöistä riippumaton, puolueeton konsulttiyritys ja tähtäämme yrityksesi kannattavuuden parantamiseen reiluilla työehdoilla.

Näin paikallinen sopiminen etenee:

 1. Polun valinta
  Selvitetään paikallisen sopimisen mahdollisuudet yrityksessä. Määritellään, mistä asioista yrityksessä haluttaisiin sopia työpaikalla. Käydään läpi, mistä asioista on aikaisemmin sovittu ja miten sopimisessa on onnistuttu. Määritellään yrityksen tahtotila ja tavoitteet. Mietitään eri vaihtoehtojen vaikutus: valtakunnallinen vai yrityskohtainen TES?
 2. Tavoitteiden määrittely
  Työnantajan tarpeiden ja tavoitteiden määrittely yhdessä johtoryhmän kanssa, yksityiskohtien kirjoittaminen esimerkiksi työaika- ja palkkausmääräyksistä.
 3. Paikallisten neuvottelujen tuki
  Työnantajan sparraus ja tarvittaessa osallistuminen neuvotteluihin.
 4. Työsuhdeasioiden konsultointi
  Voimme mm. pitää koulutusta työsuhdeasioista esimiehille, rakentaa työaika- ja palkkausjärjestelmiä tai määritellä henkilöstö- ja palkitsemispolitiikkaa yhdessä työnantajan kanssa.

Paikallisen sopimisen hyödyt

Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kasvamaan. Yritykset voivat vahvistaa asemaansa työehdoilla, jotka vastaavat työntekijöiden odotuksia, yrityksen tarpeita ja kilpailutilannetta. Työpaikoilla tehdään entistä enemmän paikallisia sopimuksia työajoista, palkkauksesta ja muista työehdoista.

 • Palkkauksesta ja palkankorotuksista sopiminen
  • tukee yrityksen tavoitteita ja kasvua
  • kannustaa osaamisen kehittämiseen ja hyviin työsuorituksiin
  • parantaa tuottavuutta
 • Työajasta ja työajan joustoista sopiminen
  • parantaa asiakkaiden tarpeiden toteuttamista
  • helpottaa kapasiteetin tasaamista työmäärän mukaan
  • lisää joustomahdollisuutta työntekijöille, lisää työhyvinvointia
  • lisää tehollista työaikaa
 • Yhteistoiminta työpaikalla sopimisen edellytyksenä
  • hyvä keskusteluyhteys ja neuvottelusuhteet
  • luodaan yhteinen näkemys yrityksen tilanteesta
  • tavoitteena kannattavuus ja työhyvinvointi

Palkkataito auttaa oikean polun valinnassa

Paikallista sopimista konsultoivat asiantuntijamme Jukka Tiihonen, Pekka Lukkari ja Santtu Niemi, joilla kaikilla on pitkä kokemus paikallisesta sopimisesta sekä valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimuksista.

Anna asiantuntijamme auttaa

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.