Työntutkimus

Tukevatko työmenetelmät tehokkuutta?

Miten tehokas on tuotantomme?

  • Millainen on tuotantolinjan käyttösuhde?
  • Paljonko meillä on tuotannossa häiriöitä?
  • Mitkä tekijät aiheuttavat eniten aikahukkaa?
  • Mikä on jalostavan työmme osuus päivästä?
  • Ovatko työmenetelmämme tehokkaita?
  • Ovatko työtapamme ergonomisia ja turvallisia?
  • Millainen on toimintamme laatutaso?
  • Mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet?

Ratkaisuna työn tuottavuuden kehittäminen

Jatkuva tuottavuuden kehittäminen on keino pitää yritys kilpailukykyisenä ja menestyvänä. Menestys syntyy lisäarvon tuottamisesta asiakkaalle ja laadukkaasta ja tehokkaasta työn tekemisestä. Siitä, että tehdään oikeita asioita ja tehdään ne oikein. Työntutkimus on eräs keino löytää se oikea tapa tehdä työtä.

Hyödyt yritykselle

Työn tuottavuuden kehittämisen tarkoitus on parantaa yrityksen tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta, kilpailukykyä ja työsuhteiden jatkuvuutta. Samalla tavoitteena on työmenetelmien ja työn sisällön kehittäminen. Kehittämisen yhteydessä tavoitellaan mielekästä, vaihtelevaa ja kehittävää työn sisältöä.

Työntutkimuksen tavoitteena on selvittää työntekijöiden ajankäyttöä ja koneiden käyntiastetta työpäivän aikana. Aikahavaintojen ohella tarkastellaan työntekijöiden työtapojen työergonomiaa ja työturvallisuutta sekä kuormittavien työvaiheiden kestoa ja toistuvuutta. Aikatiedot ja työskentelytapojen havaintojen perusteella voidaan suunnitella ergonomisesti oikeita ja tehokkaita työmenetelmiä tuottavuuden parantamiseksi.

Yhtenä keinona on selvittää ohjatulla havainnointitutkimuksella henkilöiden ajankäytön lisäksi häiriöiden määrää ja vaikutusta henkilöiden työnkeskeytyksiin. Yhdessä tehty havainnointitutkimus kehittää sekä työnjohtajien että henkilöstön edustajien näkemyksiä työyhteisön kehittämisen mahdollisuuksista.

Organisaation henkilöstön edustajien koulutuksella varmistetaan tietämys työntutkimuksen roolista osana henkilöstömitoitusta sekä varmistetaan, että tutkimus toteutetaan työmarkkinajärjestöjen sopimalla tavalla.

Aseteaikojen lyhentäminen

Asetteenvaihdot on mahdollista toteuttaa useimmissa tapauksissa puolet nopeammin kuin nykyisillä toimintatavoilla. Valmistelutöiden osuus asetteenvaihdosta on yleensä huomattavan suuri.

SMED-analyysilla saadaan selville asetteiden teon vaikutus koneiden seisahdusaikaan. Analyysin pohjalta saadaan koneille enemmän tuotantoaikaa. Kehittämisen seurauksena koneiden käyttöaste paranee, toiminnan vaihtelu pienentyy ja virtaus paranee.

Työn tehokkuuden optimoinnilla 30 prosentin tuottavuuden kasvua

Haluatko helpottaa resurssisuunnittelua ja parantaa tuotantonne virtaustehokkuutta? Tarvitsetko täsmällisiä aikatietoja tuotteiden hinnoittelua tai henkilöstön palkitsemista varten?

Ota avuksi Ajantajun helpot laskentatyökalut sekä luotettava asiantuntijapalvelumme.

Tutustu Ajantajuun

Tuottavuusanalyysi

Lataa PDF-liite

Aseteaikojen lyhentäminen

Lataa PDF-liite

Anna asiantuntijamme auttaa

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Työntutkimuksen materiaalipankki

Lataa tästä käyttöösi työntutkimukseen ja tuottavuuden kehittämiseen liittyvää aineistoa ja lomakkeita.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.