Valmennukset

Yrityskohtaisilla koulutuksilla kohti parempaa kilpailukykyä

Tunnistatko koulutustarpeita yrityksessäsi?

  • Tunnetko työehtosopimuksen antamat mahdollisuudet?
  • Tuntevatko esimiehet työlainsäädännön takaamat työnjohto-oikeudet?
  • Mitä kannattaa tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä?
  • Tarvitaanko tehtaan prosessien parantamiseen uusia ideoita?
  • Tarvitsetko koulutettua työntutkijaa yritykseesi?

Työsuhdeasiat esimiehille

Esimiesvalmennuksessa käydään läpi työsuhteen perusasiat käytännönläheisesti. Toteutamme valmennuksen yrityskohtaisena halutulla laajuudella.

Valmennuksen jälkeen osallistujat tietävät:

  • mitä tarkoittaa työnjohto-oikeus
  • miten työaikajärjestelyt toimivat
  • miten vuosiloma määräytyy

 LEAN-toimintamallien simulointi ”Tehdaspeli”

LEAN Pelin tarkoitus on esitellä osallistujille Leanin periaatteita ja työkaluja sekä opettaa osallistujille niiden käyttöä. Peli tarjoaa myös ideoita prosessien parannukseen.

Lean Peli tekee näkyväksi perinteisen funktionaalisen toimintatavan haasteet, jotka ilmenevät turhana varastointina, suurina valmistuseräkokoina, välivarastointina, tahtiajan suurina vaihteluina, laatuvirheinä, kiireen tuntuna ja sähläyksenä sekä resurssi ja virtaustehokkuuden tehottomuutena. Peli osoittaa myös puutteellisen toiminnan johtamisen aiheuttamat hankaluudet tehdasprosesseissa.

Peli toteutetaan asiakaan kanssa sovitun kokoiselle ryhmälle. Tuloksia tarkastellaan sekä työn sujuvuuden ja tekemisen mielekkyyden kannalta sekä talouslukujen valossa.

Työntutkijoiden koulutus

Koulutamme työntutkijoita yhdessä Johtamistaidon Opiston kanssa.

Haluatko yrityskohtaisen valmennuksen? Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.